Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Превоз на работници и служители от "Топлофикация - Сливен" ЕАД по предварително определен маршрут

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 09:54:26, размер на файла: 1.81MB ]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 09:55:38, размер на файла: 124.78kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 09:56:53, размер на файла: 194.57kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 09:58:16, размер на файла: 121.50kB ]

Образец на договор
[ Дата на публикуване: 28 май 2020 г., 09:59:18, размер на файла: 136.50kB ]

Удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 09 юни 2020 г., 11:17:27, размер на файла: 1.84MB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 11:33:19, размер на файла: 123.88kB]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 12:03:38, размер на файла: 760.53kB ]