Лого - Топлофикация Сливен

Профил на купувача

Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии от "Топлофикация – Сливен" ЕАД по топлопреносните мрежи на територията на град Сливен

Обява АОП
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 14:44:36, размер на файла: 1.82MB ]

ОБЯВА
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 14:45:57, размер на файла: 70.06kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 14:47:18, размер на файла: 70.05kB ]

Образци на документи
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 14:48:44, размер на файла: 106.50kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 14:50:21, размер на файла: 45.61kB ]

Удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 15 юни 2020 г., 10:12:22, размер на файла: 1.83MB ]

ПРОТОКОЛ
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 15:15:37, размер на файла: 190.59kB ]

ДОГОВОР
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 08:04:44, размер на файла: 557.86kB ]