Лого - Топлофикация Сливен

Цени и плащане

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН” ЕАД

 

 

 

На основание Решение № Ц- 26 от 01.07.2021 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ОБЯВЯВА

Считано от 1 юли 2021 г.

1. Пределни цени на топлинна енергия за битови, стопански и бюджетни нужди, както следва:

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

   78.18 лева за мегаватчас без ДДС

93.82 лева за мегаватчас с ДДС

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

   69.95  лева за мегаватчас без ДДС

83.94  лева за мегаватчас с ДДС

2. Цени по договори с потребителите, както следва:

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди:.

   78.18 лева за мегаватчас без ДДС

93.82 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански и бюджетни нужди:

   78.18 лева за мегаватчас без ДДС

93.82 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

      69.95  лева за мегаватчас без ДДС

    83.94  лева за мегаватчас с ДДС

3. Цена за невърнат топлоносител:

- кондензат -                          2.40 лв/м3 без ДДС

                                          2.88 лв/м3 с ДДС

- добавъчна вода -                 2.30 лв/м3 без ДДС

                                          2.76 лв/м3 с ДДС