IMG-LOGO

Цени и плащане

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН” ЕАД

На основание Решение № Ц- 18 от 01.07.2019 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

О Б Я В Я В А

Считано от 1 юли 2019 г.

1. Пределни цени на топлинна енергия за битови, стопански и бюджетни нужди, както следва:

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

80.50 лева за мегаватчас без ДДС

96.60 лева за мегаватчас с ДДС

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

69.94 лева за мегаватчас без ДДС

83.93 лева за мегаватчас с ДДС

2. Цени по договори с потребителите, както следва:

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди:

80.50 лева за мегаватчас без ДДС

96.60 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански и бюджетни нужди:

80.50 лева за мегаватчас без ДДС

96.60 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

69.94 лева за мегаватчас без ДДС

83.93 лева за мегаватчас с ДДС