Вход
IMG-LOGO

Нормативни документи

Закон за енергетиката [ Размер на файла: 739.31kB ]

Закон за управление на етажната собственост [ Размер на файла: 314.09kB ]

Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия [ Размер на файла: 1.47MB ]

Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването [ Размер на файла: 648.07kB ]

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от “Топлофикация Сливен” ЕАД на потребители в гр. Сливен [ Размер на файла: 239.94kB ]

Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация - Сливен” ЕАД на потребители в град Сливен [ Размер на файла: 271.33kB ]

Общи условия на договорите между “Топлофикация – Сливен” ЕАД и търговец за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда - етажна собственост [ Размер на файла: 383.64kB ]