IMG-LOGO

Присъединяване на нови клиенти към „Топлофикация Сливен“ ЕАД

Ако желаете да се присъедините към топлопреносната мрежа на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, предлагаме за Ваше улеснение следната информация.

Процедурата се разделя в шест последователни стъпки:

  1. Съгласуване
  2. Присъединяване
  3. Изграждане
  4. Изкупуване
  5. Образци
  6. Начин за контакт