IMG-LOGO

Цени

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД, във връзка с включване сграда етажна собственост (вход/ове), отоплителни тела, водомери, ремонти и други дейности в имотите на клиентите [ Размер на файла: 200.85kB ]

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД, във връзка с дялово разпределение на топлинна енергия в сграда етажна собственост [ Размер на файла: 89.57kB ]

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-инж. АНГЕЛ АНГЕЛОВ” ЕАД

 

 

 

На основание Решение № Ц- 018 от 01.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ОБЯВЯВА

Считано от 1 юли 2022 г.

1.Пределни цени на топлинна енергия за битови и небитови нужди, както следва:

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода:

103.92 лева за мегаватчас без ДДС

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара:

96.75  лева за мегаватчас без ДДС

2.Цени по договори с потребителите, както следва:

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди:

  103.92 лева за мегаватчас без ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за небитови нужди:

  103.92 лева за мегаватчас без ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара:

  96.75  лева за мегаватчас без ДДС

3.Цена за невърнат топлоносител:

- кондензат -                          2.40 лв/м3 без ДДС

 

- добавъчна вода -                 2.30 лв/м3 без ДДС