IMG-LOGO

Цени

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен ЕАД, във връзка с включване сграда етажна собственост (вход/ове), отоплителни тела, водомери, ремонти и други дейности в имотите на клиентите [ Размер на файла: 164.39kB ]

Ценоразпис на услугите, извършвани от Топлофикация-Сливен ЕАД, във връзка с дялово разпределение на топлинна енергия в сграда етажна собственост [ Размер на файла: 133.40kB ]

На основание Решение № Ц- 28 от 01.07.2020 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕНЕАД 

ОБЯВЯВА

Считано от 1 юли 2020 г.

  1. Пределни цени на топлинна енергия за битови, стопански и бюджетни нужди, както следва:

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

  75.34 лева за мегаватчас без ДДС

  90.41 лева за мегаватчас с ДДС

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

  61.04  лева за мегаватчас без ДДС

  73.25  лева за мегаватчас с ДДС

  1. Цени по договори с потребителите, както следва:

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди:.

  75.34 лева за мегаватчас без ДДС

  90.41 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопански и бюджетни нужди:

  75.34 лева за мегаватчас без ДДС

  90.41 лева за мегаватчас с ДДС

- Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара

  61.04  лева за мегаватчас без ДДС

  73.25  лева за мегаватчас с ДДС

  1. Цена за невърнат топлоносител:

- кондензат -                         2.40 лв/м3 без ДДС

                                              2.88 лв/м3 с ДДС

- добавъчна вода -               2.30 лв/м3 без ДДС

                                              2.76 лв/м3 с ДДС