Лого - Топлофикация Сливен

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД

„Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов” ЕАД се ангажира да осигури достъп до уебсайта си https://toplo.sliven.net в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление (доп. ДВ бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и чл. 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ бр.4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация се отнася до осигуряване на достъпност  до уебсайт на адрес https://toplo.sliven.net за всички потребители, които са създали и осигурили собствена възможност за достъп, което означава всеки потребител.

Стандартът, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание е въз основа на  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г., относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Съдържанието на декларацията за достъпност е Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива 2016/2102 и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Статус на съответствие. Настоящият уебсайт съответства частично на изискванията на Директивата и стандарта WCAG2.0 (ниво АА), тъй като в този си вид е съвсем нов и все още се допълва.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност.

Тази декларация е изготвена на 25.08.2023 година.

Метод, използван за изготвяне на декларацията. Самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията ), собственик на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт.

Сайтът предоставя възможност за обратна информация и предложения, чрез създадена за това форма за това в раздел контакти и получаване на писма на следната електронна поща tecsliven_site@abv.bg.

Ход на процедурата по разглеждане на сигнал:

Сигналът се разглежда в регламентираните за всеки отделен случай срок и се отговаря писмено по посочен от изпращача начин.